Lydkunsten.dk lever udfra en variabel flok af kreative mennesker,  der alle i mere eller mindre grad, har taget værket 'Vandrer mod Lyset' til sig,  som et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden. I taknemlighed over den åndelige selvforståelse studierne har givet,  komponerer gruppen (LK-Group) musik til udvalgte tekster fra omtalte værk. LK-Group består på nuværende tidspunkt af ca. 8 personer,  hvor ingen ønsker at henlede til eget navn og ære,  men bruge lydkunsten.dk som ikon og portal for sine udgivelser, til fri inspiration for alle.
Skulle der under besøget opstå spørgsmål ; brug venligst vores guide, som findes nederst i venstre hjørne på alle Lydkunsten.dk’s sider.
Anno 03.03.12'
Om Lydkunsten.dk
'Lydkunsten.dk er et ikke-økonomisk, ikke-religiøs, ikke-politisk domæne med det ene formål, gennem musik, tekst og speak,at inspirere til åndelig bevidsthed og glæde til alle interesserede’.
Repræsentation og Sekretariat for Lydkunsten.dk  v/Ivan p. Brandholt @ LydKunsten.dk
Lydkunsten.dk komponerer musik til udvalgte tekster af værket : ' Vandrer mod Lyset ‘. Dette gøres i håbet på at skabe nye veje for nogle af de åndelige sandheder der gælder os alle.
mvh
Du er velkommen indenfor ; klik venligst på billedet af den svævende Ø. Forbliver dette vindue åbent; klik på et tilfældigt sted indenfor denne ramme. Vil du skrive til os; klik på vores mail-link, den nederste linie på siden her . Introduktions-side  :  Tekst og Logo-link.Lydkunsten.dk’s Logo  :  Den svævende Ø, ‘JaL’s Høj’. (Johannes Anker Larsen’s Høj). - Bøger : ‘De vises sten’ og ‘Sognet som voksede ind i Himlen’.
Musikaliserede uddrag af 'Kristi Tale'.
Idé & Produktion   LydKunsten.dk 
Lydkunsten.dk’s første projekt er færdiggørelsen af albummet : ‘Kristi Tale’.Teksterne er udvalgt fra ‘Kristi Tale’ i ‘Vandrer mod Lyset’  og musikken er komponeret i forskellige genre fra 90’erne. Albummet vil bestå af ca. 10 kompositioner,  som fortløbende vil blive udgivet her på Lydkunsten.dk
Vil du lytte til albummet; klik venligst på billedet af CDén. Forbliver dette vindue åbent; klik på et tilfældigt sted indenfor denne ramme. Præsentations-side  :  CD-link og tekst.Symboler  :  JaL’s Høj.
' Hvad der tilkommer Jer '
Aiff
'Unge Mænd og Unge Kvinder'
Tekst
T
Mp3
Button
Tekst
Aiff
‘ Fader Vor '
Idé & Produktion   LydKunsten.dk
‘ Midt i blandt jer '
‘Vær ikke Selviske i jeres Bøn'
‘ Bønnens Magt '
Unge Mænd & Unge Kvinder. I må aldrig glemme,  at I er fremtidens skabere, fremtidens bærere. Elsker og Værdsætter dem, der gav jer Livet.  Og følger de Råd og den Vejledning der gives jer,  til den dag kommer, hvor I selv må tage Ansvaret for alle jeres Handlinger. Vær overbærende og ærbødige mod de gamle,  at de kommende  generationer kan være overbærende og ærbødige mod jer, når I stunde mod Graven. Vær Trofaste og Pålidelige i al jeres Færd.   Og handler Aldrig mod jeres Samvittighed! Lev jeres liv i troen på det gode  og Elsk hinanden i alle jeres dage ! Tænk også på,- og støt dem der har lidt eller intet af denne Verdens goder. Lydkunsten.dk  2011’  -  2012'
Fader vor. Fader, Du som er I himlen. Helligt vorde os dit Navn, Led os, til vi komme I Dit Rige. Ske din Vilje på Jorden, som den sker I himlen. Giv os I dag vort daglige Brød. Tilgiv os vor Skyld, og hjælp os at tilgive vores Skyldnere. Led os når vi Fristes og Fri os fra det Onde. Tag de Døde I Din Varetægt. Skærm og Bevar os Alle ! Amen. Lydkunsten.dk   2009’ -  2012'
Bønnens Magt. Har I fejlet I jeres Liv. Har I syndet mod de jordiske, eller mod de himmelske love.  Da skal I ikke straks blive modløse eller fortvivle, for derved drager I kun mørket tættere om jer. Søg derimod at rette jer og styrke jeres vilje til det Gode. Ja, forsøg at fortryde det I har gjort. Men føler I, at I ikke selv formår at Sejre over det onde, eller over det der frister jer,  da skulle I som Børn henvende jer til vores Fader, om større hjælp og styrke.  Ja, tal til Ham med Fuld Tillid, om alt hvad der volder jer sorg og bekymring,  for Han trættes Aldrig  af jeres klager og besværinger.  Han er altid villig til at yde jer al den hjælp, I har behov for. Men beder I til vores Himmelske Fader, da skulle I ikke kræve Hans hjælp.  Da skulle I ikke opremse den ene bøn efter den anden, eller sige ;  ´Så mange gange beder vi om dette, så mange gange om det, så vil vi sikkert blive Bønhørte!?.  Ej heller behøver I at fremsige bestemt formede bønner på forskellige tider af dagen og natten. For Alt hvad der er overfladisk eller vanemæssigt, når aldrig til vores Fader. .. Vil I Bede ; Da skal Bønnen fødes I jeres Hjerter og bæres af jeres Tanker. Da vil selv det svageste råb nå til vor Fader. Og aldrig skulle I ængstes over, at de ord I fremstammer, lyder svage og fattige. For beder I, af jeres Hjerters Nød og Længsel,  beder I med Inderlighed og fuld Tillid, da hører vores Fader jer, .. og da, Bønhører Han Jer !.          For I Bønnen, mødes jeres Tanker, med Hans Tanker.  I Bønnen mødes jeres vilje til Lyset og det Gode, med Hans Vilje. Der Kun er Lys, Renhed, og Kærlighed. Lydkunsten.dk  2007  -  2014'
Vær ikke Selviske i jeres Bøn. Beder ikke for jer selv alene, men beder for Alle, på den hele Jord.  Og glemmer ikke dem, der ved døden er løste fra deres jordiske legemer. JA! Beder for Alle, der er vendt hjem til de himmelske boliger,  For jeres Bøn og Kærlige Tanker, vil glæde og styrke dem, I deres tunge Selvgranskningstid. Søg Kærligt at Mindes dem der har forladt jer, for intet er så bittert og tungt for dem,  som at se hvor hastigt minderne blegner, og sænkes I glemsens dyb. Glemmer derfor ikke dem I engang Elskede, men bevarer dem I jeres erindring.  Og hvis de, medens de vandrede her på jorden, har krænket jer, eller syndet mod jer, ..  da Tilgiv dem af hele jeres hjerte, for derved letter I dem for mange tunge Byrder. Tænker med Vemod og Kærlighed på dem I har Mistet, men jamrer og klager ikke.  For jeres suk og selviske tårer, binder og sinker dem, I fuldendelsen af det regnskab de skulle aflægge.  Ej heller må I kalde dem til jer, for at tale om tåbelige eller ligegyldige ting. Og aIdrig må I udspørge dem om jeres fremtids Ve og Vel, for sådanne spørgsmål, må de ikke besvare. Men kalder De på jer og taler De til jer I vor Faders Navn.  Da må I Høre dem, for da kommer de sikkert for at advare jer, eller bede om jeres hjælp, eller Forbøn.  'Vær ikke Selviske i jeres bøn'. Men Beder for Alle, på den Hele Jord! For ved bønnen spreder I Mørket, og drager Lyset til jer, og til dem, for hvem I Beder.  Sandelig,- Bønnens Magt er Stor, når den bæres af Kærlige Tanker. For I må Alle huske : I Bønnen Mødes I med vor Fader. Lydkunsten.dk  2008’  -  2014'
Her kan du lytte til albummet : Musikaliserede uddrag af  ‘Kristi Tale’.(fra højre mod venstre) Klik på trekanten (start), for at starte musikken.Klik på firkanten (stop), for at stoppe musikken.Klik på ‘Aiff’ for at downloade nummeret i aiff-format.Klik på ‘Mp3’ for at downloade nummeret i mp3-format.Klik på ’ Tekst’ for at nummerts tekst kommer frem. ! Din internetforbindelse afgør hvor hurtigt musikken starter. Der vil sandsynligvis gå mell. 5-15sek. før lyden streames. Når du vil tilbage til forrige side ; klik venligst på JaL’s hus. Forbliver dette vindue åbent; klik på et tilfældigt sted indenfor denne ramme. Musikaliserede uddrag af Kristi Tale-side :  Streaming musik, downloads og tekstlæsning.
Hvad der tilkommer jer. .. Og til jer, der kun har lidt, eller intet af denne verdens goder ; misund ikke dem der er bedre stillede, for deres ansvar er langt større end jeres. Og kræv aldrig at få lod og del i andres retmæssige ejendomme, for I gør kun uret i at stille disse krav.   Glæd jer over det som er jeres, og over det der gives jer. men kræv aldrig hvad der ikke tilkommer jer.   Samler I rigdomme ved Åger eller Bedrag, ved Tyveri eller Rov, da skal I virkelig, i jeres næste Liv, give alt tilbage til de Rette Ejere, -  Ja I skulle give end mere tilbage, end hvad I hinsides tog.   Fryd jer over alt hvad der er skønt og herligt i denne verden. Udnyt på mangfoldig vis, de mange gaver, I har fået med jer.   Og når I engang i tiden vender hjem igen, bliver I ikke spurgt om hvilken trosretning I tilhører, men om I levede efter det, som for jer var sandhed og retfærdighed. Lydkunsten.dk  2006’  -  2012’.
'Midt i blandt jer ‘. ‘ Dersom to af jer bliver enige på jorden om at bede om noget, hvilken sag det end måtte være.Da skal det times jer fra vor Fader som er i himlene. For der hvor to, eller tre er forsamlede i Jesus Kristus Navn,dèr er Han midt i blandt dem ‘. Matt. 18. 19-20. / Lydkunsten.dk
Musikaliserede uddrag af 'Ardors Beretning'.
www.LydKunsten.dk  Anno 03.03.12  LK-Group  v/Ivan p. Brandholt @ LydKunsten.dk
Når jeg tager herfra.
Digte af Vera Brandholt.
Himmerigs Port.